ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราคือบริษัทเบสต์เซลเลอร์แฟชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และเราเป็นเจ้าของและดำเนินงานของเว็บไซต์นี้

หากเราพบว่ามีการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา(รวมถึงทำธุรกิจออนไลน์) เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะขายสินค้าภายใต้แบรนด์ แจ๊คแอนโจนน์ วีโร่โมด้า หรืออื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา เช่นเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหากเรารู้ หรือสงสัยว่าคุณตั้งใจจะขายต่อบางส่วนหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ในคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและในประเทศเท่านั้น

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเราสมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือทำการสั่งซื้อ หากเราทราบว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีคำสั่งซื้อหรือสมัครสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิก

การใช้เว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณหรือเพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา เราพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานและ / หรือปราศจากข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินการอัพเกรด หรือดำเนินการบำรุงรักษาที่จำเป็นในเว็บไซต์ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สาม อาจเกิดขึ้นจากจากการใช้เว็บไซต์ของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการเข้าถึงของคุณ หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัสที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาจากเว็บไซต์และการที่คุณเชื่อมั่นในคำแนะนำความคิดเห็นข้อมูลการเป็นตัวแทนหรือการละเว้น (ไม่ว่าจะประมาทหรืออย่างอื่น) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์คุณยอมรับว่าคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของคุณเองและคุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำที่คุณต้องพึ่งพาเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์

เราให้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ 'ตามความเป็นจริง' และไม่ได้นำเสนอเกี่ยวกับคุณภาพความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างถูกต้องที่สุดในการแสดงข้อมูล แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าภาพในเว็บไซต์ของเราจะสะท้อนสีของผลิตภัณฑ์ตามจริงหรือบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งอย่างถูกต้อง เนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์

ราคาสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์กับหน้าร้านกำหนดให้เป็นราคาเดียวกัน หากมีความแตกต่างระหว่างราคาที่แสดงบนเว็บไซต์และราคาที่ระบุไว้บนฉลากบนเสื้อผ้า ราคาที่ถูกต้องจะเป็นราคาที่แสดงในฉลากซื้อ .

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อความกราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ แจ๊คแอนโจนน์ วีโร่โมด้า โอลลี่ หรือซีเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อน

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นและแหล่งข้อมูลออนไลน์ เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว การใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามให้ถือว่าคุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเอง

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากแบรนด์ แจ๊คแอนโจนน์ วีโร่โมด้า โอลลี่ หรือซีเล็ก เนื้อหาเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ขายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การสมัครรับจดหมายข่าวของเรา หมายความว่าคุณตกลงที่จะรับการสื่อสารทางด้านการตลาดจากเรา

สัญญานี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและศาลไทยจะมีเขตอำนาจในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเรา

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่กำหนดไว้ในข้อมูลวิธีการจัดส่งของเรานั้น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมของภาษีการนำ และค่าอากรที่เกี่ยวข้องโดยศุลกากรในประเทศที่จะส่งคำสั่งซื้อ คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีและหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมด

ในกรณีที่เราเสนอข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นยกเว้นค่าจัดส่งให้แก่คุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขยายข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าจัดส่ง

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราอาจแตกต่างจากราคาในร้านค้า

ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบรนด์ แจ๊คแอนโจนน์ วีโร่โมด้า โอลลี่ หรือซีเล็กขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และคุณสามารถเลือกที่จะยืนยันการสั่งซื้อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายหลัง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่ง จะได้รับการคุ้มครองโดยเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์การชำระเงินเอสเอสแอลที่ปลอดภัยของเราซึ่งใช้เทคโนโลยีความปลอดภัย 256 บิต ทั้งนี้ เรามีจุดประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ เทคโนโลยีนี้เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดรวมถึงบัตรเครดิตของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งผ่านจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา

การซื้อบัตรเครดิตของคุณอาจใช้เวลา2-3นาที ในการดำเนินการเพื่อยืนยันข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณกับสถาบันการเงินของคุณ